Որոշիր մեկ բաժանմանը համապատասխանող միավոր հատվածների ամենամեծ քանակը այնպես, որ հնարավոր լինի կոորդինատային ճառագայթի վրա նշել 50, 75, 125, 150, 200, 225 թվերը:
 
Քանի՞ բաժանման է համապատասխանում 225 թիվը:
 
Պատասխան՝ կոորդինատային ճառագայթի մեկ բաժանումը ամենաշատը պարունակում է  միավոր հատված: 225 թվին համապատասխանում է  բաժանում: