Գտիր \(C\) կետի կոորդինատը:
 
Screenshot_1.png
 
Պատասխան՝ \(C\) կետի կոորդինատը ()-ն է: