Պարզիր սլաքի ծայրի թիվը:
 
     \(49\)                                                      \(?\)
koord.luc3.png
                                    \(+6\)
 
Պատասխան՝ սլաքը ցույց է տալիս  թվին: