Տրված են պատկերի կողմերը՝ 61 սմ, 61 սմ, 61 սմ և 61 սմ:
 
Արդյո՞ք կարելի է առանց լրացուցիչ հաշվարկի պնդել, որ այս պատկերը քառակուսի է՝ :