Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղղանկյան զուգահեռ կողմերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Մակերեսի չափման միավորների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Ուղղանկյունների անկյունագծերը

Բարդություն հեշտ

2
4. Հողակտորի մակերեսի չափման միավորը

Բարդություն հեշտ

1
5. Մակերեսի չափման միավորների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Ուղղանկյան ուղղահայաց կողմերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
7. Ուղղանկյան գագաթը, կողմը կամ անկյունագիծը

Բարդություն հեշտ

1
8. Մակերեսի չափման միավորները

Բարդություն հեշտ

2
9. Բազմանկյան մակերեսը, երեք քառակուսիներ

Բարդություն միջին

3
10. Սենյակի պարագիծը

Բարդություն միջին

4
11. Ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերի հավասարությունը

Բարդություն միջին

4
12. Քառանկյան կողմերի հավասարությունը

Բարդություն միջին

4
13. Ուղղանկյան մակերեսը

Բարդություն միջին

4
14. Քառակուսու մակերեսն ու պարագիծը

Բարդություն միջին

4
15. Երկու քառակուսի

Բարդություն միջին

4
16. Բազմանկյան մակերեսը, հինգ քառակուսի

Բարդություն միջին

4
17. Ուղղանկյան կողմի որոշելը, տրված է պարագիծը

Բարդություն բարդ

6
18. Ուղղանկյունների թիվը

Բարդություն բարդ

6
19. Ուղղանկյան պարագիծը, տառեր

Բարդություն բարդ

3
20. Ուղղանկյան մակերեսն ու պարագիծը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Ուղղանկյուն» թեմայից

Բարդություն միջին

8

Նյութեր ուսուցչի համար