Տրված է ուղղանկյուն:
 
A                              F
Taisnsturu_skaits1.png
C                             N
                              
Ավելացնենք ևս մեկ ուղղանկյուն այնպես, որ երկու ուղղանկյունների համար FN կողմը լինի ընդհանուր: 
 
A                                F                    F1
Taisnsturu_skaits2.png
C                              N                      N1
                                                                 
Քանի՞ ուղղանկյուն կա նկարում՝ 
 
Ավելացնենք ևս մեկ ուղղանկյուն:
 
A                                 F                          F1                     F2
Taisnsturu_skaits3.png
C                                N                           N1                     N2
 
Քանի՞ ուղղանկյուն կա հիմա՝
 
Ենթադրենք, թե \(1\)-ին ուղղանկյանը ավելացված են ևս 9 ուղղանկյուններ:
 
Քանի՞ ուղղանկյուն կլինի այդ դեպքում՝