Բազմանկյունը բաղկացած է երեք իրար հավասար քառակուսիներից:
Քառակուսու կողմը 7 սմ է: Հաշվիր բազմանկյան մակերեսը:
 
Taisnsturu_skaits2.png
                          Taisnsturu_skaits1.png
 
Բազմանկյան մակերեսը՝  սմ2