Սենյակն ունի ուղղանկյան ձև: Նրա լայնությունը 14 մ է, իսկ երկարությունը՝ 48 մ: Որքա՞ն է սենյակի պարագիծը: 
 
Պատասխան՝ i մ