Քառակուսու մակերեսը չափել են քառակուսի դեցիմետրերով և ստացել են 900 դմ2: Որոշիր այդ քառակուսու մակերեսը քառակուսի մետրերով:
 
Պատասխան՝  մ2