Տրված է \(ABCD\) ուղղանկյունը:
Taisnstura_elementi.png
 
Ինչպե՞ս է կոչվում \(DC\) հատվածը: