T                                     V                          Z
Taisnstura_elem.png
N                                     R                          S
                                                                              
Տրված է NTZS ուղղանկյունը, որի անկյունագծերը հատվում են \(O\) կետում: Ուղղանկյան կողմերի վրա նշված են նրանց միջնակետերը:
 
1. Նշիր NTZS ուղղանկյան անկյունագծերը:
 
2. Նշիր OVZJ ուղղանկյան անկյունագծերը:
 
3. Ընդամենը քանի՞ ուղղանկյուն է պատկերված՝