Չափեցին հողակտորի մակերեսը: Հետևյալ բանաձևերից ո՞րը կարող է լինել հողակտորի S մակերեսը:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումը.