Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Մակերեսի չափման միավորների ընտրություն 1Մ.
2. Ուղղանկյան ուղղահայաց կողմերի ընտրություն 1Մ.
3. Ուղղանկյան գագաթը, կողմը կամ անկյունագիծը 1Մ.
4. Սենյակի պարագիծը 4Մ.
5. Մակերեսի չափման միավորների ընտրություն 1Մ.