Տրված է, որ ուղղանկյան մակերեսը 18 սմ² է: Տրված է նաև, որ ուղղանկյան կողմերը բնական թվեր են:
 
1. Քանի՞ այդպիսի ուղղանկյուն կարելի է նկարել:
 
Պատասխան՝
 
2. Որքա՞ն են այդ ուղղանկյունների պարագծերը:
 
Պարագծերը գրիր նվազման կարգով՝ անջատելով ստորակետերով, առանց բացատի:
 
Պատասխան՝