Ուղղանկյունը բաղկացած է երկու իրար կողքի դրված հավասար քառակուսիներից:
 
Քառակուսու կողմը 9 մ է: Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսն ու պարագիծը:
 
Taisnsturu_skaits2.png
 
Պարագիծը՝ i մ
  
Մակերեսը՝  մ²