Բազմանկյունը բաղկացած է հինգ իրար հավասար քառակուսիներից:
 
Քառակուսու կողմը 3 սմ է: Հաշվիր բազմանկյան մակերեսը:
 
Taisnsturu_skaits2.png
                          Taisnsturu_skaits3.png
 
Բազմանկյան մակերեսը՝  սմ2