Հաշվիր խորանարդի կողի երկարությունը, եթե նրա ծավալը 512 դմ3 է:
 
Խորանարդի կողը՝