Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Խորանարդի նիստերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Խորանարդի կողերը

Բարդություն հեշտ

1
3. Խորանարդի ծավալը, չափման միավորը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ծավալի չափման միավորների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
5. Լճակի ծավալի չափման միավորը

Բարդություն հեշտ

1
6. Հիմքի մակերեսը

Բարդություն միջին

3
7. Ուղղանկյունանիստի ծավալը

Բարդություն միջին

4
8. Խորանարդի կողը

Բարդություն միջին

3
9. Հատվածներ խորանարդի մեջ

Բարդություն միջին

3
10. Խորանարդի նիստի անկյունագիծը

Բարդություն միջին

3
11. Ճանապարհի երկարությունը

Բարդություն միջին

3
12. Ջրի մակարդակը բաքում

Բարդություն միջին

3
13. Ծավալի միավորները

Բարդություն միջին

3
14. Խորանարդի զուգահեռ կողերը

Բարդություն միջին

3
15. Պետք է գտնել հիմքի մակերեսն ու պարագիծը

Բարդություն միջին

4
16. Պետք է ընտրել զուգահեռ կողմերի զույգը

Բարդություն բարդ

6
17. Խորանարդի մակերևույթը

Բարդություն բարդ

6
18. Տոնական փաթեթ

Բարդություն բարդ

6
19. Նվերի տուփ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար