Հայտնի է, որ խորանարդի բոլոր կողերի գումարը 204 սմ է: Որոշիր մեկ կողի երկարությունը:
 
Պատասխան՝  սմ