Արդեն գիտենք երկարության չափման միավորները, օրինակ՝ մմ,սմ,դմ,մ,կմ:
 
Գիտենք նաև հարթ պատկերների մակերեսների չափման միավորները, օրինակ՝ մմ2,սմ2,դմ2,մ2,կմ2:
 
Տարածական մարմինների դեպքում չափում են նաև ծավալը և դրա համար պետք են համապատասխան չափման միավորները:
Որպես ծավալի չափման միավոր ընդունում են այն խորանարդի ծավալը, որի բոլոր կողերը հավասար են  \(1\) երկարության չափման միավորի:
Tilpums1.png
մմ3,սմ3,դմ3,մ3,կմ3
 
Արտասանում ենք այսպես՝ խորանարդ միլիմետր, խորանարդ սանտիմետր, խորանարդ դեցիմետր, խորանարդ մետր, խորանարդ կիլոմետր:
 
1կմ3=1000000000մ31մ3=1000դմ3=1000000սմ31դմ3=1000սմ31սմ3=1000մմ3
Հեղուկների ծավալները չափելիս հաճախ, որպես չափման միավոր օգտագործում են լիտրը:
1լ=1000սմ3=1դմ3
 
Եթե չափում ենք ուղղանկյունանիստի ծավալը, ապա պետք է պարզենք, թե քանի՞ փոքր (միավոր) խորանարդ է տեղավորվում նրա մեջ:
Օրինակ
Դիցուք ուղղանկյունանիստի հիմքում \(3\) սմ և \(4\) սմ կողմերով ուղղանկյուն է: Այդ ուղղանկյունը ծածկելու համար պետք է \(3·4 = 12\) հատ փոքր քառակուսի: Նրանք ծածկում են ուղղանկյունանիստի առաջին շերտը:
 
Suns6.png
Tilpums2.png
 
Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը որոշում է, թե քանի՞ շերտ պիտի ծածկել:
 
Tilpums3.png
Suns2.png
 
Եթե բարձրությունը \(3\) սմ է, ապա ուղղանկյունանիստն ունի \(3\) շերտ: Արդյունքում, ամբողջ ուղղանկյունանիստը լցնելու համար ընդամենը պետք է \(3·3·4 = 36\) փոքր խորանարդ: Սա նշանակում է, որ ուղղանկյունանիստի ծավալը \(36\ սմ³\) է:
Տեսանք, որ իմանալով խորանարդի երեք կողերը՝ չափումները, կարողանում ենք հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը:
Դիցուք \(a\)-ն, \(b\)-ն և \(c\)-ն ուղղանկյունանիստի չափումներն են, ապա ուղղանկյունանիստի ծավալը կարելի է հաշվել \(V = a·b·c\) բանաձևով: 
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: