gift.jpg
Նվերը փաթեթավորված է ուղղանկյունանիստի ձևով տուփի մեջ: Հիմքի կողմերի երկարությունները 10 սմ և 10 սմ են, իսկ կողմնային կողը 11 սմ է: Որոշիր պահանջվող ժապավենի երկարությունը, եթե ժապավենակապի վրա ծախսվում է 45 սմ:
 
Պատասխան՝ պահանջվում է  սմ ժապավեն: