Չափեցին լճակի ծավալը: Նշվածներից ո՞րը կարող է լինել լճակի V ծավալը: