Ծավալների չափման միավորների վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումը.