Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Խորանարդի կողերը 1Մ.
2. Հիմքի մակերեսը 3Մ.
3. Ուղղանկյունանիստի ծավալը 4Մ.
4. Խորանարդի նիստի անկյունագիծը 3Մ.
5. Լճակի ծավալի չափման միավորը 1Մ.