Յուրաքանչյուր տողում ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
ա) \(N\) կետը \(NV\) ճառագայթի 
 
բ) \(NV\) և \(VN\) ուղիղները
 
գ) \(NV\) և \(VN\) ճառագայթները
 
դ) \(NV\) և \(VN\) հատվածները