Հաշվիր, թե քանի՞ հատված, ճառագայթ և ուղիղ է պատկերված:
 
 
                              K                                        B                        M
Taisne2.png
 
Հատվածներ՝         
 
Ճառագայթներ՝               
 
Ուղիղներ՝