1. Տրված են \(3\) կետեր: Քանի՞ հատված կա այս ծայրակետերով:
 
\(K\)                                   \(B\)
 Punkti1.png
                                            \(G\)
 
Հատվածների թիվը՝ 
 
2. Տրված են \(4\) կետեր: Քանի՞ հատված կա այս ծայրակետերով:
 
\(K\)                                        \(B\)
 Punkti2.png
\(H\)                                        \(G\)
 
Հատվածների թիվը՝