Ընտրիր ճիշտ պատասխանները հատվածների, ճառագայթների և ուղիղների վերաբերյալ:
 
ugh.png
 
Պատուհաններում լրացրու «է» կամ «չէ»:
  
1. h պատկերը հատված 
 
2. a պատկերը ճառագայթ 
 
3. c պատկերը ուղիղ