Տրված նախադասություններում ընտրիր ճիշտ բառերը:
 
1. Կետը պատկերացնում ենք որպես անվերջ մի բան:    
 
2. Ուղիղը պատկերացնում ենք որպես մի բան, որն  տարածվում է երկու կողմերի վրա:    
 
3. Երկու կետերով սահմանափակված  մի մասը կոչվում է հատված:
 
4. Ուղղի այն մասը, որն ունի  և չունի , կոչվում է ճառագայթ: