Ուղղի վրա տրված են կետեր.
 
Cits_stars2.png
 
 
1. Ո՞ր կետերն են պատկանում \(C\)\(N\) ճառագայթին:
 
2. Ո՞ր կետերն են պատկանում \(C\)\(N\) հատվածին:
 
3. Ո՞ր կետերն են պատկանում \(D\)\(N\) ճառագայթին: