Տրված երկրաչափական պատկերներից որո՞նք չունեն հստակ սահմանում:
 
Որոշիր և ընտրիր բոլոր ճիշտ տարբերակները: