\(F\)                  \(B\)         \(M\)                                                \(P\) 
Attalums.png
                                       \(T\)
                             
\(T\) կետում գտնվում է ամառային ճամբարը: Գետի ափին մի քանի լողափեր կան:
 
Ո՞ր ճանապարհն է տանում դեպի ամենամոտ լողափը և ինչո՞ւ:
 
1.
 
2. Ամենակարճ ճանապարհը պիտի լինի  գետի ափին: