Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հատվող և զուգահեռ ուղիղներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Ուղղին ուղղահայաց հատվածներ

Բարդություն հեշտ

1
3. Ուղղանկյան զուգահեռ կողմերը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ուղղանկյան ուղղահայաց կողմերը

Բարդություն հեշտ

1
5. Զուգահեռ և հատվող ուղիղները հարթության վրա

Բարդություն հեշտ

1
6. Փոխուղղահայաց հատվածներ

Բարդություն հեշտ

1
7. Ուղղահայաց հատվածներ եռանկյան ներսում

Բարդություն հեշտ

1
8. Կետից տարված ուղղահայացը

Բարդություն հեշտ

1
9. Ուղիղ անկյուններ պատկերներում

Բարդություն հեշտ

2
10. Եռանկյան գագաթի հեռավորությունը կողմից

Բարդություն միջին

3
11. Երկարությունը վանդակներով

Բարդություն միջին

3
12. Պետք է ընտրել խորանարդի զուգահեռ կողմերը

Բարդություն միջին

4
13. Զուգահեռ կողմերով պատկերներ

Բարդություն միջին

3
14. Կանոնավոր վեցանկյուն

Բարդություն միջին

3
15. Խնդիր լողափի մասին

Բարդություն բարդ

6
16. Խորանարդի զուգահեռ կողերը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար