Ուղղահայաց ուղիղներ
Եթե նույն հարթության մեջ գտնվող երկու ուղիղներ հատվում են, ապա նրանցով կազմվում են չորս անկյուններ՝
 
хат.png
 
Մեզ հետաքրքրում են այն ուղիղները, որոնց կազմած անկյուններն ուղիղ անկյուններ են (հավասար են 90°-ի):
 
Եթե չորս անկյուններից մեկը ուղիղ է (հավասար է 90°-ի), ապա ուղիղ են նաև մյուս երեքը:
Երկու հատվող ուղիղներ կոչվում են ուղղահայաց (կամ փոխուղղահայաց), եթե նրանք կազմում են չորս ուղիղ անկյուններ:  
\(a\) և \(b\) ուղիղների ուղղահայացությունը նշանակում են այսպես՝ ab
 
Lenku_veidi_taisne_perp.pngпес.png
Երկու ուղիղներ, որոնք ուղղահայաց են երրորդին, չեն հատվում:
Lenku_veidi_2taisnes_perp.png
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: