Նկարում ցույց է տրված երկրաչափական պատկեր, որի ներսում հատվում են երկու հատվածներ:
 
Արդյո՞ք այդ հատվածները փոխուղղահայաց են: 

4_diag.PNG