Figuras6.pngFiguras5.pngFiguras3.png
\(1\)-ին նկար  \(2\)-րդ նկար\(3\)-րդ նկար
 
Ո՞ր նկարի վրա կա զուգահեռ կողմերի գոնե մեկ զույգ: