Սովորական կոտորակի բաժանումը բնական թվի վրա
Խնդիր: Շոկոլադի սալիկը կազմված է \(42\) կտորներից: Մարիամը և նրա վեց ընկերուհիները կերան շոկոլադի սալիկի \(35\) կտոր:
 
Սալիկի ո՞ր մասը նրանք կերան: Սալիկի ո՞ր մասը կերավ նրանցից յուրաքանչյուրը:
 
скачанные файлы.png
 
Լուծում: Շոկոլադի սալիկի յուրաքանչյուր կտոր կազմում է նրա 142-րդ մասը, իսկ \(35\) կտորները կազմում են սալիկի 3542-րդ մասը: 
 
Հետևաբար, յուրաքանչյուր աղջիկ կերավ սալիկի 3542:7-ը:
 
Եթե \(35\) կտորները բաժանենք \(7\) աղջիկների միջև, ապա նրանցից յուրաքանչյուրին հասնում է \(5\)-ական կտոր կամ շոկոլադի սալիկի 542-րդ մասը: 
 
Գրում ենք այսպես՝ 3542:7=35:742=542
Եթե ab կոտորակի համարիչը բաժանվում է \(n\) բնական թվի վրա, ապա կոտորակը \(n\)-ի բաժանելու համար, պետք է այդ թվի վրա բաժանել կոտորակի համարիչը՝  ab:n=a:nb
Դիտարկենք այն դեպքը, երբ կոտորակի համարիչը չի բաժանվում բնական թվի վրա:
Օրինակ
57:3
 
57-րդ կոտորակը փոխարինենք կոտորակով, որի համարիչը բաժանվում է \(3\)-ի՝ 5373
 
Հետևաբար՝ 57:3=5373:3=53:373=573=521
 
Գրում ենք այսպես՝ 57:3=573=521
Եթե ab կոտորակի համարիչը չի բաժանվում \(n\) բնական թվի վրա, ապա կոտորակը \(n\) -ի բաժանելու համար, պետք է նրա հայտարարը բազմապատկել այդ թվով՝  ab:n=abn
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: