Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոտորակի բազմապատկումը բնական թվով

Բարդություն հեշտ

1
2. Կոտորակի բաժանումը բնական թվի վրա

Բարդություն հեշտ

2
3. Կոտորակի բազմապատկումը 0-ով և 1-ով

Բարդություն հեշտ

1
4. Բաժանում (սովորական կոտորակ, 0 և 1)

Բարդություն հեշտ

1
5. Սովորական կոտորակի բաժանումը բնական թվի վրա

Բարդություն հեշտ

1
6. Կոտորակի բազմապատկումը բնական թվով, արդյունքը բնական թիվ է

Բարդություն միջին

3
7. Կոտորակի բազմապատկումը բնական թվով, պատասխանը բնական թիվ է

Բարդություն միջին

3
8. Տեքստային խնդիր (ձյան մաքրելը)

Բարդություն միջին

4
9. Կոտորակի բաժանելը բնական թվի, կրճատում

Բարդություն միջին

4
10. Տեքստային խնդիր (ցախ հավաքելու մասին)

Բարդություն միջին

4
11. Թվային արտահայտություն (բաժանում և հանում)

Բարդություն միջին

4
12. Տեքստային խնդիր (վառելիքի պաշարը)

Բարդություն միջին

3
13. Արտադրյալ, տառային արտահայտություն

Բարդություն բարդ

6
14. Քանորդ, տառային արտահայտություն

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար