Մեկ րոպեում Լևոնը ձյունից մաքրեց ճանապարհի 110 -ը: Հաշվիր, թե ճանապարհի որ մասը Լևոնը կմաքրի 7 րոպեում:
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
 
Պատասխան՝ 7 րոպեում Լևոնը կմաքրի ճանապարհի ii մասը: