Կատարիր բաժանումը և կրճատիր կոտորակը:
  
911 \(:\) 3 \(= \)ii