Արմենը ցախ էր հավաքում ձմռան համար: Նա 10 օրում հավաքեց պահանջվող ցախի 27-ը:  
Գրիր, թե ցախի ո՞ր մասը Արմենը հավաքեց \(1\) օրում:
 
Կոտորակը կրճատել:
 
Պատասխան՝ ii