Մեքենայի շարժիչը մեկ րոպեում ծախսեց եղած վառելիքի 190 մասը:  
 
Գտիր, թե վառելիքի ո՞ր մասը ծախսեց մեքենան մեկ ժամում:  
 
Կոտորակը կրճատիր:
 
Պատասխան՝ մեքենան ծախսեց վառելիքի ii-ը: