Կոտորակների գումարումը
Պիցան բաժանել են \(8\) հավասար մասերի (բաժինների): 
pica_8.png
Սկզբում վերցրեցին \(1\) մաս: 
pica_1-8_.pngpica_1-8.png
 
Հետո վերցրին ևս \(2\) մաս: 
pica_8-3.pngpica_1-8.pngpica_1-8.png

Ընդամենը վերցրին \(3\) մաս կամ պիցայի 38-ը: 
pica_3-8.png
 
pica_1-8.png + pica_1-8.pngpica_1-8.png
 
18+28=1+28=38 
Հավասար հայտարարներով կոտորակները գումարելիս գումարվում են կոտորակների համարիչները, իսկ հայտարարը մնում է նույնը:
Տառերի միջոցով գումարման կանոնը կարելի է գրել այսպես՝
 
ac+bc=a+bc
Կոտորակների հանումը:
Պիցան բաժանեցին \(6\) հավասար մասերի:
pica_6.png
Վերցրին պիցայի \(4\) կտոր և \(3\)-ը կերան: Վերցրածներից քանի՞սը մնաց:
Մնաց \(1\) բաժին՝ \(4-3=1\) կամ պիցայի 16-րդ մասը:  

pica_1-8.pngpica_1-8.png
pica_1-8.pngpica_1-8.png 
\(-\)pica_1-8.pngpica_1-8.pngpica_1-8.png
  
4636=436=16
Հավասար հայտարարներով կոտորակները հանելիս հանվում են կոտորակների համարիչները, իսկ հայտարարը մնում է նույնը:
Տառերի միջոցով հանման կանոնը կարելի է գրել այսպես՝  
 
acbc=abc
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: