Տարբեր հայտարարներով կոտորակների գումարումն ու հանումը
Տարբեր հայտարարներով կոտորակները գումարելիս կամ հանելիս, սկզբում պետք է կոտորակները բերել ընդհանուր հայտարարի, ապա գործողությունը կատարել հավասար հայտարարներով կոտորակների հետ:
Օրինակ
1. Հաշվենք կոտորակների գումարը՝ 45+110
Քանի որ՝ 425=4252=810, ապա առաջին կոտորակը կարող ենք փոխարինել իրեն հավասար 810 կոտորակով:
 
Համարիչի վերևում գրված \(2\) թիվը կոչվում է լրացուցիչ արտադրիչ:
 
Հիմա գումարենք հավասար հայտարարներով կոտորակները՝ 810+110=910
 
Լուծման ամբողջ ընթացքը գրում ենք այսպես՝ 
 
425+110=810+110=8+110=910
Օրինակ
2. Հաշվենք կոտորակների տարբերությունը՝ 2347
273437=14211221=141221=221
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: