Կատարիր կոտորակների գումարումը:
 
39 \(+ \)29 \(= \)ii