Ընտրիր այն կոտորակները, որոնք ընկած են 113 -ի և 713 -ի միջև: