Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համեմատիր հավասար հայտարարներով կոտորակները

Բարդություն հեշտ

1
2. Կոտորակներից մեծը/փոքրը

Բարդություն հեշտ

1
3. Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը

Բարդություն հեշտ

1
4. Կետերի դիրքը կոորդինատային առանցքի վրա

Բարդություն հեշտ

1
5. Պետք է ընտրել այն կոտորակները, որոնք տրվածների միջև են

Բարդություն հեշտ

2
6. Կոտորակները պետք է դասավորել աճման կարգով

Բարդություն միջին

3
7. Համընկնող կետերը

Բարդություն միջին

3
8. Տարբեր հայտարարներով կոտորակների համեմատումը

Բարդություն միջին

3
9. Կոտորակները դասավորել նվազման կարգով

Բարդություն միջին

4
10. Կոտորակների համեմատումը մեկի հետ

Բարդություն միջին

3
11. Ամենամեծ կոտորակը

Բարդություն բարդ

6
12. Կոտորակների համեմատումը մեկի հետ (երկու տառ)

Բարդություն բարդ

6
13. Կոտորակների համեմատումը մեկի հետ (4 տառ)

Բարդություն բարդ

6
14. Կոտորակների կրճատում և համեմատում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար