Համեմատիր կոտորակները՝ նախօրոք համեմատելով մեկի հետ:
 
94989894