Կոորդինատային ճառագայթի վրա նշված են հետևյալ կետերը՝
 
C18;E520;K1080;L333;F216
 
Նշիր այն կետերը, որոնք համընկնում են: