Կոտորակները բեր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի և համեմատիր:
 
Տեղադրիր \(>\), \(<\) կամ \(=\) նշանը:
 
38i56